Ieder gebit verdient de beste zorg

over ons

Ik ben Esther Oosterveen en ik ben in juli 2000 afgestudeerd als mondhygiëniste aan het Academische Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) te Amsterdam. Na mijn studie heb ik in een drietal algemene tandartsenpraktijken in Alkmaar en Heerhugowaard veel kennis opgedaan en daarmee een brede tandheelkundige basis gelegd. Naast mijn werkzaamheden in de algemene praktijk heb ik tot 2009 gewerkt op het orthodontiecentrum van het Medisch Centrum Alkmaar waar ik veel ervaring heb opgedaan met de behandeling van kinderen en medisch gecompliceerde patiënten.

Vanaf 2009 ben ik gestart als vrij gevestigde mondhygiëniste en vanaf 1 januari 2018 heb ik mijn droom gerealiseerd met het vestigen van een eigen praktijkruimte aan de Nieuwe Vaart 33 te Alkmaar.

Om de noodzakelijke kennis op peil te houden doe ik veel aan bij- en nascholing en ben lid van een intercollegiale overleggroep om complexe casussen met collega’s door te spreken. Ik ben ook ingeschreven in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) en ben lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).