Ieder gebit verdient de beste zorg

update

Zoals u wellicht heeft vernomen in de media, mag op advies van het Ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit, de reguliere mondzorg per 22 april weer opgestart worden.

Dit zal ik dan ook weer op gepaste en verantwoorde wijze gaan doen.

Vanaf dinsdag 28 april zal de praktijk weer geopend zijn.

Het kan voorkomen dat u om bepaalde redenen nog niet op korte termijn in de praktijk gezien kan worden.

Dit komt door een streng selectie beleid (triage), ingegeven vanuit de overheid.

De antwoorden op de volgende vragen zijn bepalend of u de praktijk kunt bezoeken:

-Heeft u Corona?

-Heeft u huisgenoten/gezinsleden met Corona?

-Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken gelden?

-Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts(> 38 graden)?

-Bent u in thuis-isolatie?

-Woont u in een verpleeghuis of instelling?

Kunt u één van bovenstaande vragen bevestigend beantwoorden, dan kunt u de praktijk helaas niet bezoeken.

Verder......

- Graag zoveel mogelijk alleen op de afspraak te komen, eventuele begeleiding buiten te laten wachten.

- Ik verzoek u op de afgesproken tijd te komen, niet te vroeg aub, dit om de routing in de praktijk zo veilig mogelijk te houden.

- In de wachtkamer is desinfectie-gel aanwezig om bij binnenkomst u handen te reinigen.

- Tevens verzoek ik u geen gebruik te maken van het toilet in de praktijk,

Ik zal alle patiënten, waarvan de afspraak de afgelopen tijd niet door kon gaan, de komende weken zelf bellen voor het maken van een nieuwe afspraak. Gelet op de situatie zal het wellicht wat langer duren voordat ik u weer kan zien.

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor vragen kunt u altijd mailen naar: info@mzeo.nl of bellen: 072-8442955

Warme groet, Esther Oosterveen

Lees meer